11 büyükşehrin YANLIŞSIZ Parti’li kadro başkanvekilleri Tekirdağ’da benzeri araya gelip, izah yaptı

CHP’li şehremaneti başkanları marifetiyle yönetilen 11 büyükşehrin AK Fırka’li belediye divan kol başkanvekili Tekirdağ’da tıpkısı araya gelip, kuma matbuat toplantısı düzenledi. YANLIŞSIZ Öğür Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel, CHP Genel Başkanı Eksiksizlik Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Demin sizi milletimizin nezdinde ‘Belediyelerimiz engelleniyor, kaynakları kesiliyor’ ifadelerinizi ispat etmeye çağırma ediyoruz. Bunu ispat etmezseniz, sizi milletimizin nezdinde fassal ilan ediyoruz” dedi.

CHP’li şehremaneti başkanları marifetiyle yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin DOĞRU Tümen’li divan ekip başkanvekili Tekirdağ’da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekip Başkanvekili Tevfik Göksu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Takım Başkanvekili Amaç Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekip Başkanvekili Mustafa Salt, İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Müstakil Hızal, Adana Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Saz Şairi Gülaçtı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Takım Başkanvekili Erek Köse, Muğla Büyükşehir Belediyesi Takım Başkanvekili Hürol Alemdar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadro Başkanvekili Bekir Altan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekip Başkanvekili Uca Kilolu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili İsmail Yerlikaya’nın katıldığı matbuat toplantısı Rumeli İskelesi’nde gerçekleştirildi.

‘ACZİYET DEKLARASYONLARI’Toplantının tebliğ metnini AK Fırka Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kol Başkanvekili ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, okudu. Tahminî 100 sene önceki Gazi Mustafa Eksiksizlik Atatürk aracılığıyla kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin günümüzde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’sine dönüştüğünü söyleyen Yüksel, şöyle dedi: “Atatürk’ün uyanıklık ve hedefleriyle yakından veya alarga benzerli üstelik kalmadığı günümüz CHP’sinde, Kılıçdaroğlu’nun başka milli duruşu ve halkımıza söylediği yalanlarla arka hatır güdümünde ilerleyen bir politik yapı haline mevrut partinin fehva yerindeyse şirazesi kaymıştır. Anne prensibi ‘aksiyon yerine vesile üretmek’ olan Eksiksizlik Kılıçdaroğlu CHP’sinin 11 Büyükşehir Şehremini, sonuç seçimlerin peşi sıra 4’üncü fariza yılına girdiğimiz bu süreçte hangi eyvah kim hala, yayınladıkları ‘acziyet deklarasyonlarıyla’, bahane üretmeye devam etmektedir. Yaptıkları bilcümle açıklamalarda, ‘Hükümet bize esas göndermiyor’ diyerek halkımızı kandırmaya müteharrik ve mağdur edebiyatı eden CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Reisi’nın yalanlarını; bugün ev sahipliğini yaptığımız bu toplantıda, Mavi Gözlü Şehir Tekirdağ’ın CHP’li Büyükşehir Belediyesi’hangi dökme şevket ödeneğinden bir örnek vererek ispat etmek ve gerçekleri halkımızla kabullenmek istiyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı sağlık bütçesinde, merkezi bütçeden 770 milyon TL geleceğini öngörmüşken, SELIM Fırka hükümetimiz, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’hangi 2021 yılı üzere, merkezi bütçeden 1 milyar 132 milyon 553 bin TL  göndermiştir. Öyle bir CHP’li uray düşünün ki, beklentisinin yüzde 147’sini karşılayan DÜRÜST Partili hükümete yönelik, ‘SELIM Öğür hükümeti dünyalık göndermiyor, engelleniyoruz. Bu nedenle yatırım yapamıyoruz’ yalanlarıyla, gelişim bilmezliklerine bahane yerine hükümeti suçlasın ve çok yalana rağmen, bu belediyenin 2019, 2020 ve 2021 yılarında, gerçekleşen dirimsel bütçesi toplamının yüzde 91’ini esasen DOĞRU Parti hükümeti karşılıyor olsun.”TEKİRDAĞ ÖRNEĞİYüksel, CHP’li büyükşehir şehremaneti başkanlarının, ‘Hükümet, SELIM Parti’li belediyeler fazlalık ayrımcılık yaptığını’ söylediğini belirterek, “DOĞRU Tümen hükümetine rastgele fırsatta, ‘Hükümet, YANLIŞSIZ Partili belediyelere zait ayrımcılık yapıyor, CHP’li belediyelere töz aktarmıyor; envestisman yapmıyor’ beyanatlarıyla iftira atan CHP’li 11 büyükşehir uray başkanının, kendi yatırımlarındaki adaletsizliklerine bire bir örneği, esasen domuzuna Tekirdağ’ımızdan vererek kamuoyunun takdirlerine sunmak istiyoruz. 11 ilçesi mevcut Tekirdağ ilimizde nüfusun yüzde 36’sı, Cumhur İttifakı’nın SELIM Partili Uray Başkanları vasıtasıyla yönetilmektedir. Buna bakarak, büyükşehir belediyesinin yatırım programında çap,yüzde 36’dan birkaç olmaması gerekirken, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilgilendiren 3 almanak yatırım programında, YANLIŞSIZ Parti’li belediyelerin bulunduğu ilçelere ayrılan yatırım payı yüzdelik 10 düzeyinde kalmıştır. Beklentilerinin çok üzerinde bire bir ödenekle cins sağlayan DOĞRU Parti hükümetinin paylaşım adaletini, yalanlarla örtbas etmeye çalışan CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, adaletsiz tutumuyla Tekirdağ’da aktif yekpare hemşerilerimize adeta zulmetmektedir. Vatandaşlarımızın sorunlarına kulak tıkayan, basınla arasına duruluk koyan, eleştirenlere küsen, halkın hesabını sorduğu meseleler karşısında sessiz küsurat Kılıçdaroğlu CHP’sinin Tekirdağ’daki temsilcisi, hizmet adına ürettiği bahanelerle, çözüm bekleyen eksiksiz sorunları adeta kangrene dönüştürmüştür. Tekirdağ’ın CHP’li başkanı, intihap kampanyası boyunca, ’11 ilçe üzere 250 Balaban Proje’ ilanıyla, bahir otobüsleri, hafif raylı ulaşım zıkkım, kentsel inkılap, her ilçeye dolgun konutlar, yeni evlenenlere faizsiz cesaret, yaşlılar yurdu, el savmak fabrikaları, zindelik üretimini sağlayacak RES ve GES santrallerinin kurulması üzere bu projelerin az daha hiçbirini hayata geçirememiştir” dedi.KILIÇDAROĞLU’NA ÇAĞRI CHP Umumi Başkanı Eksiksizlik Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunmak istediğini belirten Yüksel, “CHP marifetiyle yönetilen, 11 büyükşehir belediyesinin DÜRÜST Tümen Kadro Başkanvekilleri olarak zaman burada iki balaban çağrıda yatmak istiyoruz. Bu çağrılarımızdan biri CHP Genel Başkanınadır, Sayın Eksiksizlik Kılıçdaroğlu. Partiniz marifetiyle yönetilen 11 büyükşehrimiz hizmetsizlik ve uyuzluk yüzünden aceleten çökmektedir. Belediye başkanlarınıza daha önceki yaptığınız ‘işinize bakın’ çağrısı denk bulmamıştır. Uray başkanlarınız ‘kentlerine’ değil,  kendilerine bakmaktadırlar. ve seçkin kamer hazırladıkları ‘acziyet deklarasyonları’ ile bu beceriksizliklerini örtmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken bile takanak ve yalana başvurmaktadırlar. Maatteessüf belediye başkanlarınızın bu yalanına siz bile ortak olmaktasınız. Demin sizi milletimizin nezdinde ‘Belediyelerimiz engelleniyor, kaynakları kesiliyor’ ifadelerinizi kanıtlama etmeye nida ediyoruz. Bunu kanıtlama etmezseniz, sizi milletimizin nezdinde müfteri ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.Share: