Bartın ruzname haberi: Otacı Odalarından Bartın Faciası ile İlgili Eş Izah: “Politik Sorumluları Hesap Vermeye, Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Çağırıyoruz”

Selen: ABDULLAH ÇELEBİ-Azrail: KERİM EREK

Ege Bölgesi Doktor Odaları, “Beyaz Zehir ocaklarındaki ölümler hangi fıtrattır, ne kaderdir ne dahi kazadır. Önlenebilecek ölümler cinayettir. Politik sorumluları adisyon vermeye, sorumluluklarını namına getirmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Okumuş, Afyon, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Isparta Burdur, İzmir, Manisa ve Muğla Doktor odalarının düzlük aldığı Veli Bölgesi Doktor Odaları Toplantısı’nda “Cemaziyelevvel Soma, Ermenek zaman Amasra” başlıklı eş matbuat açıklaması yapıldı. İzmir Hekim Odası Konuşma Salonu’nda yapılan toplantıda, faciada hayatını kaybedenler üzere ürkmek duruşunda bulunulurken, maden facialarıyla ait ışık gösterimi yapıldı.

Ortak açıklamayı İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Ana yaptı. Açıklama şöyle:

“SUÇLU SAYIŞTAY RAPORUNU DİKKATE ALMAYANLARDIR”

“Türkiye Taşkömürü işletmesi Amasra müessesesine sınırlanmış maden ocağında 14 Teşrinievvel 2022 saat 18.15’te meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, hastaneye atıf edilen işçilerden beşinin durumu ciddiyetini bibi korumaktadır. 41 eve incitici düşüren, onları oğulsuz, yetim, eşsiz bırakan kabahatli ne metan gazıdır ne birlikte ayrıksı gazıdır ne bile farklı gazlar. Suçlu, bu gazları güç biçimde buluşturan, ehliyetli ilaç almayan sorumsuzlardır. Kabahatli, -300 metre derinliğe vasıl ocakta fücceten doğal gaz degajı ve grizu patlama riskinin artığını ifade fail Sayıştay raporunu dikkate almayanlardır. Başi Yerde, iştirakçi sağlığı ve güvenliğini ranta kurban edenlerdir. Kabahatli liyakate makul atanmayan yöneticilerdir.

“ÖNLENEBİLECEK ÖLÜMLER CİNAYETTİR”

Kaymakamlık sonu işletmeden mesul mecmu yöneticilerin hala görevde kalmasını sangılık zarfında izliyor, sağlıklı ayrımsız soruşturma yürütülebilmesi amacıyla derhal görevden uzaklaştırılmalarını bekliyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında millî ve uluslararası yönetmeliklere uygun faaliyet koşullarının sağlanması, denetimlerin meslek örgütü ve sendikanın bile süresince olduğu birimlerce yapılması iş kazalarını nazik oranda sınırlayacaktır. Afiyet hizmetlerinin lehçe özellikler dikkate alınarak planlanması, hizmetin devamlılığının sağlanması sağlık yöneticilerinin görevidir. Eroin ocaklarındaki ölümler hangi fıtrattır hangi kaderdir hangi birlikte kazadır. Önlenebilecek ölümler cinayettir. Siyasi sorumluları adisyon vermeye, sorumluluklarını hesabına getirmeye çağırıyoruz.”

Share: