Bazı illerde TMO’nun buğday ve arpa çekicilik primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Çiftçi Vasıta Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı bazen illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı çekicilik primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Çekicilik Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dayalı Cumhur Reisi Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kararda düzlük düzlük Veca, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri amacıyla 6 Haziran-21 Ilkgüz döneminde, ayrıksı ilçeler amacıyla 6 Haziran ile 1 Ilkgüz ortada TMO’ya buğday ve arpa satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Geçmiş karar kapsamında süre bugün bakımından doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik nişane senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, mübadele işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda tamlanan yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e kadar, özge mülk ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Ilkgüz’e kadar TMO’ya mir onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Ilkgüz’e büyüklüğünde düzenlenen ve TMO tarafından akıllıca görülen ELÜS alım satım belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık diyar/kaymakamlık müdürlüğü eliyle sıralama edilerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri, gerekli kontrollerin yapılması için ÇKS kaydının bulunduğu yerleşme biriminin bastırık alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ödeme gerçekleştirilecek.

Desteklemeden müstefit olmak talip çiftçilerin rüşvet ve buğday alım satım belgeleriyle birlikte 30 Eylül’e kadar ÇKS’de mukayyet olduğu iklim/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Karar, 6 Haziran 2022’den lakırtı etmek amacıyla yürürlüğe girdi.

TMO Gurur Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu yıl ÇKS’ye mukayyet yerine rüşvet, buğday üretimi fail, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alışveriş belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday amacıyla kilo başına 1 lira, arpa üzere 0,50 lira “TMO alım primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: