Benzersiz Eğitim Kerem Aygün Koleji

“Kerem Aygün Koleji, müfredatı ve yapısıyla benzersizdir. Okul, nasıl öğrenileceğini öğrenmeye odaklanan ve öğrencilerin becerilerini gelecekteki kariyerlerine aktarmaya teşvik eden, “başarı odaklı” bir öğretim yaklaşımı benimsemiştir.”

Genel olarak, başarı odaklı eğitim sistemi, öğrencilerin akademik ve kariyer becerilerini aynı anda sağlayarak seçtikleri alanda başarılı olma şanslarını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

Okul, pratik deneyimi akademik öğrenimle bütünleştirerek geleceğe kapsamlı bir hazırlık sağlar.

Kerem Aygün Koleji, Ankara’da on yıldır eğitim veren özel bir okuldur. En eski ve en geleneksel değerlere odaklanan bir Anadolu Okulu olarak başladı.

Kerem Aygün Koleji’nin iki kampüsü vardır: Kerem Aygün Özel Anadolu Lisesi ve Ankara şehir merkezine yakın Yenimahalle’de bulunan Özel Kerem Aygün Ortaokulu.

Kerem Aygün Koleji, gelecekteki başarıya altı kapsamlı yerleşik hazırlık yöntemi ile başarı odaklı bir eğitim sistemidir:

  1. Güçlü bir öğrenme temeli
  2. Aktif, deneyimsel yaklaşımları pasif, geleneksel yaklaşımlarla birleştiren dengeli bir eğitim yaklaşımı
  3. Kendi kendine öğrenen öğrencilerde kendini motive edici davranışlar oluşturmak
  4. Öğrencilerin farkındalığını, iç huzurunu ve dengesini geliştirmek
  5. Öğretmenlerle etkili kişisel bağlantılar kurmak ve

Başarının toplumun geleceğinin anahtarı olduğuna inanan Kerem Aygün Koleji, çeşitli akademik programlarla öğrencilerine gelecekteki kariyerleri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya çalışmaktadır.

Kuruluş

Kerem Aygün Koleji 2010 yılında Kerem Aygün, Kubilay Ercan ve Mehmet R. Irmak tarafından kurulmuş ve onun isteği üzerine özel kolej olmuştur.

Kerem Aygün Koleji, kaliteli eğitimi düşük maliyetle verebilen ender kurumlardan biridir. Kerem Aygün Koleji’nden mükemmel notlar, mükemmel siciller ve şu anda çalıştıkları iyi iş ve kuruluşlarla mezun olan birçok kişinin başarı öyküsünü bulabilirsiniz.

Eğitim Sistemi

Başarı ve Sınav Odaklı Eğitim Sistemi 10 yılı aşkın süredir uygulanan bir sistemdir. Öğrencilere nasıl öğreneceklerini öğretmediği ve akıllarında belirli bir hedef verdiği için eleştirildi.

Kerem Aygün Okulu, Ankara Özel Anadolu Liseleri, Ankara Özel Ortaokul, Kerem Aygün Koleji Başarı ve Sınav Odaklı Eğitim Sisteminin örnekleridir. Aynı sistemle yönetilen toplam altı lise bulunmaktadır. Öğrencilere iş yerlerinde daha verimli olabilmeleri için eleştirel düşünmeyi, veri kümelerini analiz etmeyi, bilgiyi kolaylıkla bulmayı, görevler üzerinde bağımsız çalışmayı öğretirler.

Eğitimin Geleceği: Farklı Bir Yaklaşım

Güçlü bir akademik eğitim vererek çocukları geleceğe hazırlamak önemlidir. Bu, öğrencilere gelecekte başarılı olmaları için gerekli beceri ve deneyimleri sunan Kerem Aygün Koleji ile sağlanabilir.

Başarı ve sınav odaklı eğitim sistemi, öğrencilere sosyal, entelektüel ve profesyonel olarak büyüme fırsatları sunar. Onlara parlak bir gelecek bırakacak bir kariyere sahip olmalarına yardımcı olur.

Kerem Aygün Koleji, Ankara’da matematik, fen bilimleri ve yabancı dil alanlarında seçkin eğitim veren bir Anadolu özel okuludur.

Başarı ve Sınav Odaklı Eğitim Sistemi

Detaylı bilgi için: keremaygunkoleji.com

Share: