Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara bakarak 6 bakanlıkta görevden ahiz ve atamalar gerçekleşti

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara bakarak, çok sayıda amme alım ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN AHIZ VE ATAMALAR

Çalışma ve Toplumsal Düzenlilik Bakanlığında belirtik kâin Hususiyet Hizmetleri Umum Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı, Içtimai Asayiş Kurumu Başbuğ Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden makbuz.Milli Yetişek Bakanlığında peyda kâin Anne Terbiye Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Bindi Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Uzun Özil atandı. Milli Savunma Bakanlığında boş bulunan Tedbir Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Cebbar atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tasavvur Felek görevden alındı. Esenlik Bakanlığında zahir kâin müfettişliğe, uzluk sınavında başarı gösteren denetmen yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı Tabiat Esirgeme ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Ekincilik ve Orman Bakanlığında sarih kâin Besin ve Taharri Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Hikmet Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Önemli ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Umum Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakırdoğan görevden makbuz.

DİĞER KURUMLARDAKİ FARIZA DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Umumi Müdürlüğünde belirtik bulunan Umumi Heyet Üyeliğine Mutlu Antrenör atandı. Maden Taharri ve Taharri Genel Müdürlüğünde kilitsiz küreksiz mevcut Şark Akdeniz Nahiye Müdürlüğüne Beklenti Vazıh, Ölçülü Rum 3. Havza Müdürlüğüne Kavi Endişe getirildi. Güneydoğu Küçük Asya Projesi Toprak Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Berat ve Işaret Kurumu Başkanlığına ve Umumi Heyet Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Hayati Mutlak ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Nahiye Müdürü Recep Elem ve Mersin Orman Nahiye Müdürü Kenan Akduman görevden alındı. Şevket Akarsu İşleri Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kayaç Nasip ve Şadiye Yalman ile IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Mıntıka Müdürü Hayrullah Ateşli ve XX. Bölge Müdürü Sadullah Muhip görevden alındı. Cesamet Akarsu İşleri Genel Müdürlüğünde belirgin bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Balta ve V. Bölge Müdürü Kasıt Yiğit atandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Mehabetli Osman Hınzır, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Yer Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açıkça bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Polat atandı.Share: