“Döl Nöbeti Çalıştayı”nın 25 maddeden oluşan son bildirgesi açıklandı

İstanbul’bile Iletişim Araçları Platformu ve MİSMED Toplumsal Medya Derneğince düzenlenen “Çocuk Nöbeti Çalıştayı”nın 25 maddeden oluşan son bildirgesi açıklandı.

Diyarbakır’üstelik HDP el binası önünde dağa kaçırılan çocukları üzere 1088 gündür habitat eylemi fail Diyarbakır annelerinin “dirayetli duruşu”nun ele alındığı çalıştayın sonuç bildirgesi düzenleme müesses yoluyla duyuruldu.

İstanbul’de 17 Ağustos’ta gerçekleştirilen çalıştayın 6 oturumdan oluştuğu belirtilen bildirgede, yavru nöbeti markajcı aileleri akademik camiaya kazandırmanın ve akademinin araştırı öznesi haline getirmenin önemine vurgu yapıldı.

Bildirgede, çocukları üzere sefer tutan ailelerin yalnız siyasa sosyolojisinin değil yevmi hanay sosyolojisi ve akademik disiplinin üstelik araştırma öznesi haline geldiği belirtildi.

Sonuç bildirgesi

Çalıştayın 25 maddelik sonuç bildirgesinin evvel maddesinde, velet nöbeti markajcı ailelerin planlanmış ve birleştirme tıpkı cereyan olmadığı, katıksız, zat seyrinde bitmeme eden ve özellikli yerine ortaya çıkarak bilahare işlevselleşen bire bir cereyan olduğu aktarıldı.

Ailelerin kimlik üstü benzeri bağlama eş olduğu, hiçbirinin kendisini yalıtıcı benzeri kimlikle ifade etmediği, parçalanmamış tersine bütünleştirici aynı kimlik vurgusu yaptığı kaydedilen bildirgede şu tespitlere saha verildi:

“Döl nöbeti tutan aileler, analık ve atalık habitusu üzerinden süreci bitmeme ettirmektedir. Bu kavramlar ailelerin doğallığını ortaya koymakta ve çocuklarına cemaat gezinti içgüdülerinin, siyasetten özgür benzeri işleve sahip olduğunu ortaya koymuştur. Aileler sebebiyle üvey anne ve babalığın yöntem üstü kavramlar olduğu anlaşılmıştır. Temas iki terim birlikte kendi başlarına manidar ve bütüncüldür amma karı olmanın niteliği annelik ve atalık üzerinden okunmalıdır ve ev, politik tıpkı figür değildir. Uşak nöbeti markajcı ailelerin eyleminin, Diyarbakır’dan başka illere taşması, anneliğin ve babalığın kesim nezdinde dahi siyasa üstü benzeri kavram adına kabul gördüğünün ispatıdır.”

Teröre çadırla yer okuyorlar

“Çağa nöbeti markajcı aileler, yerellik ve masumluk içeren benzeri harekettir. Ailelerin alanları çadırlarıdır ve aileler, terörizme çerge ile düzlük okumaktadırlar.” ifadesinin meydan aldığı serencam bildirgesinde şu kıymetlendirme yapıldı:

“Ailelerin ortaya koyduğu ameliye proses çıktı yıpranmamış bir toplumsal harekettir. ve dünyada ilk defa, bir kadın hareketi terörizme alın direnç göstermiş ve muvaffakiyetli olmuştur. Çalıştay, genç erkek nöbeti markajcı aileleri ile ait kendisine yapılacak olan akademik ve bilimsel çalışmaların birlikte ailelere dayalı belgesellerin yapılması ve konunun hikayeleştirilmesi, sürecin elan iyi anlaşılmasına ve sürecin toplumsallaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

Ailelerin duruşu, tarihî ve sosyal hafızanın bildirme önemli ispatıdır. Enik nöbeti tutan aileleri farklı sosyal hafızaya hapsetmek isteyen taraflara, ailelerin terörizme karşı protest bir duruşunun olduğu hatırlatılmıştır. Aileler amacıyla Diyarbakır halkının elan fazla süreci desteklemesi, kuma hafızayı iyesiz bırakmaması ve acul sağlanamayacak benzeri huzurun ancak bu şekilde sağlanacağı vurgulanmıştır.

Zürriyet Nöbeti Çalıştayı göstermiştir ki İslam bölgedeki arz makro olgudur ve bina taşıdır. İslam, bölgenin çimentosudur ve halkı ayrımsız arada markajcı yer heybetli bağdır. İslam dini gençlere gür öğretilmeli ve çoluk çocuk İslam’ı kendiliğinden yaşamalıdır. Çalıştay göstermiştir kim ilme dayalı bire bir güneş felsefesi ile değiştirilmek istenen sosyal olgular, gelişigüzel verilecek mücadeleler ile kazanılabilir.

Zamanın ve mekanın üstünde ve ötesinde, mücadelenin belirleyici olduğu mottosu Zürriyet Nöbeti Çalıştayı’nın eke yansımasıdır.”

“Annelikten henüz zinde bire bir fert bağ yoktur”

Çalıştayın hele ailelerin sivilliğinin ve yerelliğinin korunmasından yana tıpkısı sonuç elde ettiği anlatım edilen bildirgede, bu eskimemiş sosyal hareketin siyasallaşmaması ve kişi köklerinden beslenmeye bitmeme etmesinin ‘olmazsa olmaz’ olduğu vurgulandı.

Gündelik hayatın yaşanabilir ayla gelmesi amacıyla genişlik çok emeği kadınların verdiği, hem maşrık hem dahi garp toplumlarında

kadınların toplum içindeki statülerinin “mücadeleci” olduğu belirtilen bildirgede, “Annelikten elan etkili bir fert bağ yoktur. Ailelerin emeği, can emektir.” ifadesi yer aldı.

Bildirgede şunlar kaydedildi:

“Genç Erkek Nöbeti Çalıştayı ortaya koymuştur ki, toplumsal meselelere dahil olmak muhakkak bir politik otoritenin kanaatinden sonraları olmamalıdır. Şayet ülkü içtimai aynı bağlamda sürüyorsa sivil inisiyatiflerin mevcut soruna yönelik sosyolojik hal önerileri sunmasının yolları aranmalıdır. Çalıştay göstermiştir ki Hal Süreci oldukça yetişkin benzeri içtimai kırılmadır. Kesim halkını sosyolojik sorunlara rağmen umutlandırmıştır ve Diyarbakır Anneleri üstelik bu süreçten beslenen ve büyüyen niteliğe sahiptir. Çalıştay göstermiştir ki ülkemizde iletişim araçları, uşak nöbeti markajcı aileleri ile müntesip yeterince marifet yapamamakta ve ilgiyi çekememektedir. Zımnında medya sosyolojisi bağlamında çağa nöbeti markajcı aileler elan fazla gündemde tutulmalı ve çabucak medya ayağı değil, medyanın toplumla ilişkisi üzerinden yeniden tanımlanmalıdır.

Çalıştay, kaostan beslenen politik yapıların ve bileşenlerinin kargaşa sona erdiği takdirde sona ereceklerini ve tıpkısı henüz asla varolamayacaklarını kemiksiz tıpkı şekilde ispatlamıştır. Çünkü aileler, sefer sürecinde evlatlarını kaostan kurtarmışlardır.

Çalıştay, terörün ve terörizmin özellikle arsıulusal kodlar ve desteklerle cereyan ettiğini ve kül de bu sebepten, velet nöbetinin alelhusus arsıulusal bağlamda ele alınması gerekliliği ile gelişigüzel iletişim ağının uluslararasılaştırılmasının ivedi

kendisine hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır.

Çocuk Nöbeti Çalıştayı, hele bölgedeki bütün toplumsal yapılardan ailelere bunaltıcı tıpkısı desteğin olduğunu ve nöbetteki ailelerin domestik dinamikler aracılığıyla birlikte akseptans gördüğünü ispatlamıştır. Bundan Sonra velet nöbeti tutan aileler havza halkı eliyle eksiksiz anlamıyla benimsenmiştir. Çalıştay, yıldırıcılık ve bileşenlerinin sona erdirilmesi üzere çağa nöbetinin oldukça koskocaman tıpkısı sosyolojik inkisar yarattığını ve yıllardır kırılamayan içtinap etmek kalıplarının uşak nöbeti markajcı aileleri sayesinden parçalandığının hesaplıca zeminini ortaya koymuştur.”

Çalıştayda hele sivil sosyete kavramının bölgedeki gücünün bir öğün elan ortaya koyulduğu ve sivil sürecin siyasallaşmaması gerekliliğinin şeş çizildiği dökme bildirgede “Ülkemizin terörün tekmil bileşenlerine alın verdiği muvaffakiyetli mücadelenin genç erkek nöbeti tutan ailelerin güçlenmesine ulama sağladığı ve süreci hızlandırdığı özellikle vurgulanmıştır.” ifadesine birlikte düzlük verildi.

Bildirgede, değişik tespit ve değerlendirmeler şöyle sıralandı:

“Çalıştay, akademide heybetli tartışmaların merkezinde meydan kayran cinsiyet tartışmalarına yeryüzü dinamik cevabı vererek kadının hele bölgedeki içtimai kodlarını kırdığını savaşımcı ayrımsız yaklaşımla ortaya koymuştur. Çalıştay, ailelerin yaşadığı acıların paylaşılması yerine, toplumsal aynı aksülamel oluşturulması üzere biyografik hikayelerin taşıt altına alınmaya başlanması ve elden Türki değil bir nice dilde yayınlanması gerekliliğini vurgulamıştır. Böylece paylaşılan acılar elan bir iki fert yakıt ve toplumsallaşacaktır.

Birleşmiş Uluslar İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Raporu kabil birçok uluslararası raporlarda üstelik rapor edilen yavru kaçırma, terör örgüte öge temin ika ve terörizmi yaşatma kabilinden eylemler yahut girişimler, özellikle enik nöbeti markajcı aileleri kararlı duruşu ile dünya kamuoyuna duyurulmuş ve yıldırı örgütünün her nev namert girişimlerine alın hareketli tıpkı sosyal savaş ortaya konulmuştur.”

Share: