Erkan Aydın’dan Bakan Koca’ya: “Kamuda Çalışan Eczacıların Mağduriyetinin Giderilmesi İçin Bakir Ayrımsız Çalışmanız Olacak Mı”

CHP Bursa Saylav Erkan Işıklı, kamu hastanelerinde vazifeli eczacıların Sağlık Bakanlığı Eklenmiş Ödeme Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakıldığı için kıygın olduğunu belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Kamuda etkin eczacıların mağduriyetinin giderilmesi üzere kullanılmamış benzeri çalışmanız olacak mı” diyerek sordu.

Erkan Aydınlık, Resmi Gazete’de 12 Ağustos’ta yayınlanan Keyif Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde amme hastanelerinde memur eczacıların kıygın edildiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kültürlü, konuyla ilişkin, Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye istifham önergesi verdi.

Aydın, önergesinde, eczacıların bire bir diş hekimleri gibi ilkokul yıllık eğitim sonucu açıktan atama ile kamuya mühim personel adına atanan ana keyif personeli olduğunu hatırlattı. Yönetmelikteki katsayılar incelendiğinde iki meslek ortada gelir yönünden şişman farklar oluştuğunu vurgulayan Entelektüel, şunları kaydetti:

“ECZACILAR İLE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ ARASINDA TABAN ÖDEME FARKI, BULUNMAYAN DENİLECEK KADAR AZALMIŞTIR”

“Henüz önceki diş hekimleriyle arasında bütünsel alınan döner kebap bakımından bu büyüklüğünde sıfır fark, eczacıların hem taban ödemede hem heveslendirme ödemesinde unutulmasıyla 10-15 katlara kadar çıkmıştır. Yönetmelikle açıklayan ayak tabani ödeme katsayı oranlarına bakıldığında, önemli anne esenlik personeli olan eczacılar ile koruyucu afiyet personeli beyninde aya ödeme farkı, bulunmayan denilecek büyüklüğünde azalmıştır. Motivasyon ödemelerinde ise koruyucu sağlık personeline sunulan artırımlı ödemeler ile eczacılara henüz bağan isteklendirme ödemesi mağduriyete nöbet açmıştır. Yataklı Vagon servis sorumlu hemşiresine sunulan 0,1’lik ekstra katsayı, mesul eczacıya verilmemiştir.”

“AMME ECZACILARI İLE HASTANEDE FARIZA EDEN AMME ECZACILARI ARASINDA YAKLAŞIK 7 KATIN ÜZERİNDE KATSAYI FARKI DOĞDU”

Yönetmelikteki katsayılara bakıldığında, tıpkısı bakanlığa sadık Türkiye İlaç ve Tıbbı Maşa Kurumu’nda (TİTCK) çalışan amme eczacıları ile hastanede görev fail amme eczacıları ortada yaklaşık 7 katın üzerinde katsayı farkı doğduğuna özen çekici Aydınlık, ay böylece ele sabık kemiksiz ücrette yaklaşık iki kat ayırt oluştuğunu ve sayrılarevi eczacılarının dirimlik eşitsizliğine uğradığını anlatım etti.

Okumuş, Icra Vekili Koca’ya şu soruları yöneltti:

“KAMUDA ÇALIŞAN ECZACILARIN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN YENİ BİR ÇALIŞMANIZ OLACAK MI”

“Kamuda müteharrik eczacıların mağduriyetinin giderilmesi üzere kullanılmamış aynı çalışmanız olacak mı? Tıpkısı vekâlet çatısı altında tıpkısı çığır grupları arasındaki fark, düzentileme barışına marjinal değil mi? Bu farklılığın giderilmesi amacıyla ayrımsız planlamanız var mı? Kamudaki eczacıların sorunlarının giderilmesi üzere eskimemiş ayrımsız say yapacak mısınız?”

Share: