Erzurum birikimli iştirak verileri açıklandı

TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Eş- Eylül ayları arasında 268 ortaklık kurulumu gerçekleşti. 9 aylık kayıtta kurulan ortaklık sayısı yüksekliği bakımından Doğu Rum Bölgesi illeri içre Van, Malatya ve Elazığ’ın peşi sıra 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Ev – Eylül Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 268 ortaklık, 15 kooperatif ve 75 hakiki şahıs ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 37 iştirak ve 8 kooperatif arıtma edildi, 33 şeriklik, 6 kooperatif ve 41 hakiki şahıs ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 9 ayında kurulan müşareket sayısı 2021 yılı Aile – Ilkgüz dönemine bakarak yüzdelik 40,31 oranında arttı.

Erzurum Familya – Ilkgüz 2021

Erzurum’da 2021 yılının Ev – Eylül döneminde 191 iştirak, 23 kooperatif ve 85 hakiki şahıs ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 26 iştirak ve 5 kooperatif tasfiye edilirken, 17 ortaklık, 4 kooperatif ve 37 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Lehçe Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırı Merkezince yapılan analizlere bakarak 2022 Karı – Eylül döneminde Erzurum’da 268, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 369, Kuzeydoğu Rum İstatistik Bölgesi illerinde 619, Gün Doğusu Anadolu Bölgesi illerinde 2 bin 248 iştirak kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD yoluyla kaydedilen analizlere göre, bu yılın Ocak – Eylül kocaoğlan diliminde kurulan ortaklık sayısı bir geçmiş yılın tıpkı dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Küçük Asya İstatistik Bölgesi ve Şark Rum Bölgesinde arttı. Erzurum almanak artım oranı kaydında kesim ve talih ortalamalarını tekrar geçti.

Artma Oranları

DOSİAD vasıtasıyla veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Aile – Eylül 2022 döneminde, Kurulan ortaklık kopya artışı Erzurum’da yüzde 40,31, KUDAKA sayımlama Bölgesi illerinde yüzde 23,98, Kuzeydoğu Küçük Asya sayımlama Bölgesi illerinde yüzde 19,96, Gün Doğusu Anadolu Bölgesinde yüzdelik 18,94, oranında kaydedildi.

Erzurum’un Lehçe Payları

DOSİAD marifetiyle TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan ortaklık sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 72,62, Kuzeydoğu Anadolu sayımlama Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,29, Şarki Küçük Asya Bölgesi illeri toplamında yüzde 11,92 oranında behre gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Eş – Eylül 2022 sürecinde Şark Anadolu Bölgesi illeri ortamında bildirme haddinden fazla sayıda şeriklik kurulumunun gerçekleştirildiği yer 530 şirketle Van oldu. Bu ili 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 125, Erzincan’da 90, Bitlis’te 142, Muş’ta 99, Iğdır’da 72, Bingöl’de 76, Hakkari’de 66, Kars’ta 43, Tunceli’de 32 ve Ardahan’da 10 müşareket kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum şeriklik kurulum sayısı yüksekliği kaydında talih illeri zarfında 39’uncu sıraya indi. Şirket kurulum sayısının erdemli olduğu 40 yer; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Vazıh, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K. Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Düzce, Şırnak, Erzurum, Isparta kendisine bildirildi.

TOBB Verileri

Karı-Eylül döneminde kurulan iştirak sayısı yüzdelik 23,9 arttı. 2022 yılının Karı-Ilkgüz döneminde kurulan müşareket sayısı, sabık yılın tıpkısı dönemine bakarak yüzde 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Eylül ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna bakarak, 2022’nin evvel 9 ayında kurulan iştirak sayısı, güzeşte yılın benzeri dönemine bakarak yüzde 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 şeriklik kuruldu.

Benzeri dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 kalık olup kurulan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzde 5,2 azaldı. Yılın önce 9 ayında, 2021’in önce 9 ayına göre kapanan iştirak sayısında yüzdelik 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzdelik 24,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,6 artım oldu.

Kurulan Şirket Sayısında Sabık Yılın Tıpkı Ayına Bakarak Yüzde 27,9 Çoğalma Oldu

Ilkgüz 2022’de, Eylül 2021’e bakarak kurulan şirket sayısı yüzde 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,5 kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzdelik 12,3 arttı. Eylül 2022’de, kapanan ortaklık sayısı 2021 yılının ayrımsız ayına göre yüzde 25,8 artmış olup kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzde 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzdelik 26,2 azalış oldu.

Ilkgüz 2022’de Kurulan Şirketlerin Sayısında Benzeri Eski Ayak Tabanı Bakarak Yüzde 6,8 Artım Oldu

Ayrımsız eski ayak tabanı göre kurulan ortaklık sayısı yüzde 6,8 kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzdelik 18,4 oranında kalık olup kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 11,6 azaldı.

Bir esbak ayak tabanı göre kapanan iştirak sayısında yüzde 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzdelik 11,3 artış olup kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısında yüzde 0,6 azalış gerçekleşti.

Eylül 2022’de kül illerde müşareket kuruluşu gerçekleşti

Ilkgüz 2022’de kurulan mecmu 13 bin 190 iştirak ve kooperatifin yüzdelik 86,4’ü limited şirket, yüzde 12,3’ü anonim şirket, yüzdelik 1,3’ü ise kooperatif oldu. Müşareket ve kooperatiflerin yüzde 41,1’i İstanbul, yüzdelik 8,8’i Ankara, yüzdelik 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay eksiksiz illerde ortaklık kuruluşu gerçekleşti.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki ayak tabanı göre yüzde 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında hep 100 bin 945 iştirak ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 87 bin 67 limited ortaklık, toplam sermayenin yüzde 70,2’sini, 12 bin 502 anonim ortaklık ise yüzdelik 29,4’ünü oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzdelik 27,8 oranında azaldı. – ERZURUM

Share: