Giresun haberleri: LEADER Yaklaşımı Giresun’de bile uygulanmaya başlıyor

Kırsalda ekonomik kalkınma için elan faal kalkınma stratejileri yükseltmek ve domestik düzeyde evcil aktörlerin katılımını bırakmak için başlatılan LEADER Yaklaşımının Giresun’üstelik uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Tarım ve Rustik Kalkınmayı Sübvansiyon Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Tehlikesiz Başkumandan Kurşun, yaptığı mukayyet açıklamada, LEADER Yaklaşımının domestik toplulukların zat domestik kalkınma süreçlerine katılmalarını nail olmak amacıyla geliştirilmiş yenilikçi ayrımsız aplikasyon olduğunu aktardı.

Giresun’bile kamu, özel sektör ve sivil cemiyet kuruluşlarının temsilcilerinin tıpkı araya gelmesiyle oluşan Domestik Eylem Gruplarının (YEG) kurulmasını isteklendirme ettiklerini tabir eden Kurşun, bu grupların, kırsal alanda dinç paydaşlardan oluşan, toplum örgütü statüsünü haiz ve Evcil Kalkınma Stratejisinin (YKS) hazırlanması amacıyla bire bir araya mevrut gruplar olduğunu aktardı.

Mermi, Yerli Eylem Grupları’nın, LEADER bütçesinden tahsis edilen fonları Yerli Kalkınma Stratejisi kapsamında hazırlanacak projeleri desteklemekte kullanacağına belen ederek, şunları kaydetti:

“YKS uygulanmasıyla kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsalın harekete geçirilmesi, kültürel ve toplumsal yaşamının canlandırılması ve kırsal kalkınma üzere yıpranmamış yaklaşımların desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla ilimizde kurulan 9 Yerli Gösteri Grubu, IPARD Programı 12. Davet İlanı kapsamında hazırladıkları YKS’ler ile başvurularını yapmışlardır. Başvurulardan yönetimsel namına akıllıca olan YKS’ler IPARD Yönetim Otoritesince oluşturulan hür tıpkısı değerlendirme komitesi vasıtasıyla puanlanmış ve ilimizde değerlendirmeye alınan 9 YKS’nin tamamı onaylanmıştır.”

Kurşun, LEADER Programının uygulandığı eksiksiz iller ortada kurulan 9 YEG derneği ile Giresun’un ilk sırada meydan aldığının bile altını çizdi.

Share: