Hdp, Kalyon Holding’e Viranşehir’de 3 Ges İçin 90’ar Hektarlık Meranın Tahsis Edilmesinin Araştırılmasını İstedi: “Bu Proje ile Yıpranmamış Dedaş…

HDP Şanlıurfa Saylav Ayşe Güdücü, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nin Kadıköy kırsalında Kalyon Holding’e 3 Gündüz Enerji Santrali (GES) üzere 90’ar hektarlık mera nitelenmiş alan tahsis edilmesini ve umum maliyetinin mevhibe edildiği 162 bin 500 nüsha panelin araştırılması için Meclis’te komite kurulmasını istedi. Güdücü, “Bu proje ile yeni benzeri DEDAŞ yaratılarak, gündüz enerjisinin üretimi tekelleştirilerek, hazineye ilişkin meralar manalı yöntemlerle seçilmiş özel aynı şirketin adeta hizmetine sunulmak isteniyor” diyerek belirtti.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nin Kadıköy kırsalında Kalyon Holding’e 3 GES üzere 90’ar hektarlık çayır-otlak muttasıf kayran tahsis edilmesi ve cemi maliyetinin mevhibe edileceği 162 bin 500 skor panelle ilişik doğacak kamu zararının önlenmesi üzere Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Güdücü’nün hazırladığı ve HDP Milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan önergenin gerekçesi şöyle:

“HAVUZ ŞİRKETLERE VERİLEN DESTEK SINIRSIZ VE MANİDAR BİR DÜZEYDE”

“AKP İktidarı, dünyada devletten en haddinden fazla münakasa kayran şirketler sıralamasında ilk 10’bile olan Kalyon şirketine kamunun merasını tahsis etmiş olup, ‘Yenilenebilir enerji’ iddiası ile seçili kâh resülmal kesimlerini fehamet garantörlüğünde güçlendirmektedir. Zira; Resmi Gazete’nin 5 Eylül 2019 günlü sayısında AKP’li Cumhur Reisi R. T. Erdoğan’ın imzasıyla ara sıra şirketlere proje bazlı cesamet yardımı verilmesine değişmeyen bırakılmış ve bu kararda Kalyon NANIAZIZ’ye verilecek bindi de yer almıştı. Proje Bazlı Heveslendirme Sistemi’ne karışma olacak 5 yatırım arasında Kalyon Erke’nin iştiraki Kalyon Çağ Teknolojileri Istihsal A.Ş. vasıtasıyla kurulacak gün paneli üretim tesisi da bulunuyordu. Konya Karapınar’de Erke üretimi gayeli namına kurulan İhtisas Tevhit Uran Bölgesi’nde ‘Yenilenebilir Ruz Enerjisi’ (GES) ‘tarlaları’ oluşturuldu. İktidarın bu yatırımlara desteği havuz şirketlerle sınırlıyken, havuz şirketlere verilen bindi ise bıkılmayan ve düşündürücü aynı düzeydedir.

“KALYON NANIAZIZ’YE 400 MİLYON LİRAYA MAL OLDUĞU AÇIKLANAN FABRİKANIN TAMAM MALİYETİNİN TEŞVİKLERLE KARŞILANDIĞI SÖYLENEBİLİR”

Söz Gelişi; Konya Karapınar’de bin megavat kapasiteli ruz enerjisi santrali ile 500 megavat kapasiteli bütünleşmiş açık oturum istihsal fabrikası üzere üstelik 2019’üstelik Resmi Gazete’dahi yayınlanıp yürürlüğe giren büyük tıpkı destekle Kalyon ZIYAN ETMEK elini cebine sokmadan devletin garantörlüğünde bankalardan aldığı kredilerle yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Resmi Gazete’nin 5 Eylül 2019 tarihli sayısında AKP’li Reisicumhur R. T. Erdoğan’ın imzasıyla kâh şirketlere proje bazlı fehamet yardımı verilmesine karar verilmiş ve bu karar Kalyon YEMEK’ye verilecek desteği da içermektedir. Kalyon’un kuracağı Üretimlik birlik kapasiteye ulaştığında, hep sabit envestisman tutarı 1 milyar 991 milyon TL ile yılda 500 MWp kapasiteli fotovoltaik güneş paneli istihsal tesisi teşvikte düzlük almıştı. Projeye sunulan desteklerde; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, yatırıma yüzde 100 alacak indirimi, 10 yıl boyunca sigorta primi işveren ve dirimsel vergisi stopaj desteği meydan alırken teferruat ise şöyle: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Azami hacim sınırı olmaksızın 10 sene, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl, Kalifiye Personel Desteği, Ürem veya Kar Payı ya da Atıfet Desteği, Fabrikaya verilecek Erke Desteği, İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıl süresince enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si, Envestisman Yeri Tahsisi, Kamu Kurum Garantisi vb. desteklerle birlikte Kalyon EKMEK’ye 400 milyon liraya servet olduğu açıklanan fabrikanın tamlık maliyetinin teşviklerle karşılandığı söylenebilir.

“HAZİNEYE AİT MERALAR MANİDAR YÖNTEMLERLE SEÇİLMİŞ ÖZEL BİR ŞİRKETİN ADETA HİZMETİNE SUNULMAK İSTENİYOR”

Kalyon’un üzerine yağdırılan teşviklerin illet tarımsal istihsal uydurmak için çırpınan çiftçiye verilmediği konusu ise kamuoyunda cevaplanmayı muntazır arz koca istifham işaretlerinden biridir. Şu anda Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ne mecbur Kadıköy Kırsalında yapılacak olan bu proje ile yıpranmamış benzeri DEDAŞ yaratılarak, devir enerjisinin üretimi tekelleştirilerek, hazineye ilgilendiren meralar anlamlı yöntemlerle güzel hususi tıpkı şirketin adeta hizmetine sunulmak isteniyor. TBMM’nin zirai sorunların çözülmesinde ve çiftçilerin uğradığı mağduriyetlerin giderilmesin daha aktif bire bir afi alması ve Kalyon Şirketi’nin seçkin ihalede kamuoyunun karşısına çıkıp, hazne bütçesinden hibelendirilmesinin ayrıntılı olarak incelenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasını bildirme ediyorum.”

Share: