Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Sedir Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Saylav Murat Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Reisicumhur kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilişkin Ekincilik ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle istifham önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Reisicumhur kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Temel’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Saylav Meram Çepni’nin, Tarım ve Orman Bakanı Ünite Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu ifadeler düzlük aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Ilkgüz 2022 tarihinde Resmi Gazete’bile yayınlanan Reisicumhur kararıyla; 6831 çevrilmiş Orman Kanununun Ekleme 16’ıncı maddesi uyarınca, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Küresel iklim krizi, herhangi bir yıl yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, enerji, maden faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi kabilinden nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları her an azaltmaktadır. Kanunuesasi’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDE 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı cümbüş raporuna göre; Türkiye’üstelik orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün kestirmece yüzde 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a mail ilde, 280’den fazla alanda 2.793 skor orman yangını çıkmış, 139.503 hektar orman alanı kötülük görmüştür. 6831 dar Orman Kanunu Munzam Konu 16’de; ‘bilgi ve veri bakımından orman adına muhafazasında hiçbir üstünlük görülmeyen ve ekincilik alanına dönüştürülmesi birlikte benzer olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri mevcut evet birlikte yerleşme yeri oluşturulması makul olan sıkı, kayalık, münhal ve çalışarak orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek asıllar ve esaslara bakarak Orman Umumi Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazne hesabına tescil edilir’ denilmektedir. Bu özellik, yıllar içerisinde mütezayit ormansızlaşmanın asıl nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği üzere, sübjektif kriterlerle bu yön uygulanarak binlerce hektar alan dahi namevcut edilmiştir. 2022 içerisinde, elan ilk de Kastamonu ve Manisa’da 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Sazak’üstelik 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI ESIRGEYICI VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Mülhak konu 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından birkaç olmamak için devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Kaynak’nin hususi mülkiyetinde kâin taşınmazlardan, Yer, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Umumi Müdürlüğü) yoluyla Orman Genel Müdürlüğü’hangi orman monte etmek üzere tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları yok eden, ekolojik namına telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Kanunuesasi’nın 169 uncu maddesindeki ormanları havari hükümlere bile aykırıdır. Konfedere Milletler İklim Değişikliği Söve Sözleşmesi Taraflar Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin üstelik imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Toprak Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Biyolojik Spektrum Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Savaşım Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve başka ilgilendiren girişimlere yönelik şişman ve ferdî taahhütleri yeniden teyit etmektedir. Temel, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere mugayir uygulamalara akıbet verilmesi, ormanları esirgeyici ve geliştiren hareketli politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te bazı orman alanlarının, selen ve olgun itibarıyla orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına elbet karar verilmiştir? Bu alanların tespiti ne şekilde yapılmıştır? Bilgi insanları ve evcil yönetimlerle teşrikimesai mamul mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar hastalık korunup, geliştirilmemiştir? Haber ve bilim itibarıyla orman nitelikleri bozukluk kaybettirilmiştir?  Bu illerde bakir orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Son beş yılda, Eklenmiş bap 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar adına orman rekzetmek için, Yer, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vasıtasıyla ne illerde, ne büyüklüğünde alanın Orman Umumi Müdürlüğü’hangi tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine göre, akıbet beş yılda, Cumhurbaşkanı kararı ile hangi kadar orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan hangi kadar sağlık elde edilmiştir?

5-2022 yılında Reisicumhur kararı ile bambaşka ne illerde ne kadar orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Ne kadar dirimlik öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda inşaat, eroin, enerji projeleri kâin mudur? Getirim üzere bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ilgili açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelere muhalefet teşekkül ettiği; ormanları koruyup geliştiren yasa ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ilgili açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, arsıulusal sözleşmelere aykırılık teşekkül fail Mülhak Bap 16’nın halel edilmesi gerektiğini söyleyen vukuf insanlarını dikkate alacak mısınız?

Share: