İzmir Barosu’ndan Karaburun Adliyesi’nde Yaşananlara Aksülamel: “Etki Filhakika Bağımsızmış”

İzmir Barosu, bir davada fenomen çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen’i tutuklanması istemiyle gözetleyici hakimliğe gönderme fail Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmayan ve eşi olan Karaburun Asliye Ukubet Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmayan’ın gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine sürüldüğü iddiası üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) tıpkısı abece gönderdi. “Mahkeme Kararı Hakikaten Bağımsızmış” antetli yazıda, Esas’nın hakim ve savcı teminatına müteveccih hükümlerine ilgi çekildi.

İzmir Barosu, MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen’in tutuklanmasının peşi sıra Karaburun Adliyesi’nde yaşanan gelişmeler konusunda HSK’ya gönderdiği yazıyı kamuoyu ile birlikte paylaştı.  Yazıda, MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen’i tutuklanması istemiyle gözcü hakimliğe sevk fail müddeiumumi ve Özen’in tutukluluğa itirazını reddeden hakim olan eşinin yaz kararnamesi ile ilçede görevlendirildiğine işaret edildi. Gündeme gelen bu görüngü sonrası, savcı ve bilgili olan eşinin Karaburun’dan alınıp 4 kamer süreyle Siverek’e ‘arızi görevle’ ve ‘derhal tevessül’ talimatı ile gönderildiği vurgulanan “Önem Elhak Bağımsızmış” başlıklı yazıda şunlar kaydedildi:

‘GÜLŞEN’ AÇIKLAMASI ANIMSATILDI

“Sayın Kurul Üyeleri;

Gülşen amacıyla verilen tutuklama kararının peşi sıra kamuoyunda oluşan aksülamel nedeniyle 26 Ağustos’ta yaptığınız açıklamanın mürekkebi elan kurumadı.

Kanunuesasi’nın 138. maddesine atfen ‘Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Temel’ya, kanuna ve hukuka akla yatkın adına vicdani kanaatlerine bakarak buyruk verirler’ mi demiştiniz açıklamada… Hatırlıyor musunuz?

Ayrımsız da ‘kurum ve kuruluşlar ile kayıtlı ve görsel matbuat organlarının önem bağımsızlığına çekinmek göstererek, usa vurma süreçlerine engelleme içeren, hakimlere irade ve talimat niteliği taşıyan seçme kalem gösteri ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur’ diye birlikte pus sallamayı boşlama etmemiştiniz sanki.

Anlaşılan o kim bu söyledikleriniz bekâr bizim için meri. Bir partinin kaza başkanını tutuklamaya sevk fail savcı ve tutukluluğa itirazı reddeden yargıç için Anayasa husus 138 işlemiyor olmalı.

Bir hakim ile tıpkı savcıyı, yaz kararnamesi ile görevlendirildikleri Karaburun’dan alıp, verdikleri değişmeyen dolayısıyla 4 kamer süreyle Siverek’e eğreti görevle ve derhal başlama talimatıyla göndermiş olmanızın de bilgili savcı teminatı açısından benzeri açıklamasını bulursunuz muhakkak.

Rica etsek, bizim on paralık unutmadığımız ama sizin sadece uymaz sesleri dayanmak amacıyla kullandığınız Temel’nın 138. maddesini tıpkı defa bile bu olay cihetiyle açıklar mısınız kamuoyuna?

Tığ, ekte bilgili müddeiumumi teminatına ilgili bölümleri da içeren Temel’nın cümle metnini ihtimal elinizde yoktur diye size gönderiyoruz. Fakat bundan bahtiyarlık değil özgür yargı namına utanma duyduğumuzu bile bilmelisiniz.”

Share: