Kapadokya’nın şehir hafızası oluşturuluyor

Kapadokya’nın şehir hafızası oluşturuluyor

NEVŞEHİR – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından ‘Kapadokya Mirası Tarihi ve Kültürel değerlerinin meydan aldığı Kültürel Bellek Dergisi’nin önce sayısı yayınlandı. Yıllık NEVÜ’nün resmi genel ağ sitesinden birlikte sayısal ortamda okuyucularına ulaşacak.

NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğü aracılığıyla evvel sayısı yayınlanan ‘Kapadokya Mirası Tarihi ve Kültürel Kanı Dergisi’nin lansman toplantısı yapıldı. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Verimli Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Prof. Dr. Mutluhan Akış ve Prof. Dr. Özlem Fındık, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Cansız, Keyif Firez ve Spor Kat Başkanı İsmail Köse, İdari ve Mali İşler Ofis Başkanı Cidal Benli, Araştırman-Yazar Oğuz Özdem, Yazar Osman Aytekin, Edip Bahadır Dedeoğlu, derginin nişane hayatına katılmasında emeği güzeşte, katkı sağlayan ve destek olan akademisyenler katıldı. Im hayatına başlayan Kapadokya mirasının bölgedeki benzeri eksikliği doldurduğunu belirten Araştırmacı Yazar Oğuz Özdem “Yıllarca özlemini çektiğimiz ayrımsız dergiye kavuştuk. Alelhusus Nevşehir tarihine ışık tutan ayrımsız dergi. Alçalma eden araştırmacılar için seçme yönüyle kusursuz tıpkı yapıt ortaya bundan sonra” dedi.

Toplantı sonrası İhlas Veri Ajansı’na izah özne Rektör Prof. Dr. Selek Aktekin “Kapadokya Mirası” dergisi ile Nevşehir’in site hafızasını oluşturan kolektif hafızasındaki anane, alışkı ve uzak ve mail geçmişinin müşahhas olmayan mirasını, sanatını, turizmini, sosyolojisini konu kayran entelektüel ve edimsel yazıları paylaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, “YÖK marifetiyle 12 Son Teşrin 2021 tarihinde ‘Doğal ve Kültürel Bırakıt Turizmi’ alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Murat Farklılaşması ve İhtisaslaşma projesine dahil edildi. Bu çerçevede 2022-2026 yıllarını kapsayan ‘İhtisaslaşma Stratejisi ve Öğün Haritası’ hazırlayarak üniversitemiz İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün öncülüğünde söz konusu belgede düz düzlük 10 söve proje ve 21 canlılık üzerindeki çalışmalara umum hızıyla devam etmekteyiz. Bu çerçevede ‘Kapadokya Mirası’ dergisi, Nevşehir’in site belleğini oluşturan kolektif hafızasındaki anane ve görenekleri, uzak ve mümasil geçmişinin somut mirasını, sanatını, turizmini, sosyolojisini bahis kayran münevver ve edimsel yazıları paylaşmayı hedeflemekteyiz. Antrparantez Nevşehir, ‘Kapadokya Mirası’ dergisiyle değerlerinin dile getirildiği bir kent dergisine üstelik kavuşmuş oldu” dedi.

Doğal ve kültürel bırakıt turizmi alanında Lehçe Kalkınma Odaklı Garaz Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesine karışma edilen darülfünun olduklarının altını çizen Aktekin “Gayemiz, bölgenin kültürel mirasını oluşturan maddi ve manevi değerlerin, önceki milli kültürümüzün ardından bile cihanşümul medeniyetin aynı parçası kendisine yerlerinin ve kıymetlerinin tespiti ve teslimidir. Bu istikamette üniversitemizin öncülüğünde şehrin ve bölgenin yerli ve okumuş figürleri ayrımsız arada çalışacak ve yerelden evrensele bir kültür köprüsü oluşturulacak. Böylecene Kapadokya’nın tıpkı parçası olan Nevşehir’in mirasının korunması ve yeni kuşakların hafızalarında bu mirasın baştan inşasını üniversite ve şehir hisse senedi birliğinde gerçekleştirmek” diye niteleyerek konuştu.

Share: