Kars’ta İl İdare Şube Başkanları toplantısı

Kars’ta, Vali Türker Kimsesiz, Başkanlığı’nda İl İdare Ofis Başkanları Toplantısı yapıldı

5442 Dar İl İdaresi Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince yapılan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vilayet Gazi Derinti Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, kamu alım ve kuruluşları beyninde eş güdüm ve aksiyon birliğinin sağlanarak eğitim-öğretimin tehlikesiz benzeri ortamda sürdürülmesi, gerekseme olması durumunda kamu kurumu misafirhanelerinin tahaffuz ihtiyacı olan öğrencilere tahsis edilmesi konuşuldu.

Ayrıca Çocuk ve Gençler Toplumsal Siper ve Bindi Programı (ÇOGEP) bindi verilmesi, Ev İçi ve Kadına Yönelik Hovarda Mücadelede etken uygulamaların devam ettirilmesi, bakir eğitim bilimi talim yılında alınacak düzenlilik ve gidiş geliş tedbirlerine deli dolu destek verilmesi kararı alındı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 04.12.2021 tarihinde yürürlüğe giren 2021/14 az Genelgesi doğrultusunda millî ve arsıulusal aktiflik, lansman kampanyası, kurumsal kimlik çalışmalarında “Turkey” hesabına “Türkiye” ibaresinin kullanılması, kamuda tasarruf tedbirlerine maksimal hassasiyet gösterilmesi, kurumların sakat erişimi, engellilere hizmet verilmesi konusundaki eksikliklerin acilen tamamlanması, vatandaşların kendileri ve kamu kurumlarıyla ile ilgilendiren istem ve şikayetleri hakkında yapılan başvuruların sonuç ve safahatlarının ahenkli yerine izlenmesi ve sonuçlandırılması, “Rate Atık Projesi” bağlamında yapılan uygulamaların inceden inceye sürdürülmesi, konuları görüşülerek karara bağlandı.

Kars Valisi ve Uray Başkan Vekili Türker Gariban, görüşülen gündem maddeleri sonucunda alınan kararların inceden inceye uygulanmasını ve tamlık kamu kurumlarınca yapılan çalışmaların bölüt bakım esasıyla ve çözüm odaklı olarak yapılması talimatı verdi. – KARS

Share: