Ki Kardashian soygunla ilişik dalavere mı söylüyor?

Paris Moda Haftası’nda delibozuk alınan ve 10 milyon dolar değerinde mücevheri çalınan Kim Kardashian ile ilişkin bomba tıpkısı iddia ortaya imdi. Bunun üstüne Kardashian tarafı serian harekete geçti.

Share: