Muş, Denizli ve Artvin’deki Ara Sıra Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Makbuz

Erke projeleri üzere Muş’un Malazgirt ilçesinde, Denizli ve  Artvin-Tortum’da bazı emlak çabuk kamulaştırılacak.

Türkiye’nin muhtelif illerinde yapılacak erke projeleri amacıyla kâh taşınmazların çabuk kamulaştırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna bakarak, Muş’un Malazgirt ilçesine gaz ulaştırılabilmesi üzere gerekseme mahsus RMS-A kent methal istasyonunun yapımı için Mengüçgazi Mahallesi sınırları içerisindeki taşınmazın, tapuda Hazine yerine tescil yapılmak için Erke Piyasası Düzenleme Kurumu eliyle tez kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Neşelilik İletim NANIAZIZ (TEİAŞ) Umumi Müdürlüğü’ne ait “154 kV Pınar Nahiye-Soğanlı RES- Bayburt TM Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi”, “154 kV Denizli Batı 380-Kızıldere-3 JES Enerji İletim Hattı Projesi” ve “154 kV (Artvin-Tortum) Brş.N.-Barhal Kesim TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında bahis konusu projelerin güzergahlarına derkenar fail gâh taşınmazlarda fidan yerleri iyelik şeklinde, nâkil salınım gabarisi ise direniş hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Umumi Müdürlüğü tarafından çabuk kamulaştırılacak.

Share: