Yöntemsizlik İddialarının Araştırılması İçin İyi Parti’nin Verdiği Takrir TBMM Genel Kurulu’nda Reddedildi: “Erdoğan, Birlik 20 Sene Sonra Başaramadığını…

İYİ Tümen’nin yolsuzluk iddialarının araştırılarak, yolsuzluk savaşım için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi üzere verdiği araştırı önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oyları ile reddedildi. İYİ Tümen Kayseri Saylav Dursun Ataş, “Sayın Erdoğan kamu 20 yıl sonraları, başaramadığını itiraf etmekte, Türkiye’da usulsüzlük var, zaruret var, yasaklar var demektedir. Bu aynı vaat değil başarısızlığın engelsiz itirafıdır. Evet, zaman Türkiye’bile vergi var. Tamam, yöntemsizlik var. Olur, verimsizlik var. Evet, yasaklar var. Türkiye tarihinde eşi görülmemiş; kazanç üstelik yöntemsizlik dahi yoksulluk de, şahsen sizin eserinizdir” dedi.

İYİ Öğür Grubu, TBMM Genel Yerleşmiş’nda zaman; usulsüzlük iddialarının araştırılması ve yolsuzluğu önleme üzerine lazım önlemlerin alınması üzere 14 Ekim’da araştırı önergesi verdi. Divan Araştırı Önergesinin gündeme alınmasına ait İYİ Parti önerisi, zaman TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

İYİ Tümen Grubu namına söz alan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak, “AKP bundan yirmi yıl önce 3 ‘Y’nin yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı bire bir Türkiye vaadiyle iktidara gelmiştir. Zaman, yirmi âdem sene geride kaldı. Yirmi yıldır devleti tek başına müdür Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan, milletle kortej mesabe üzere ‘Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle olmayacağı benzeri Türkiye’yi tığ hallederiz, bunu tığ yaparız, şu dakika bakımından onun hazırlığı içindeyiz’ dedi” diye niteleyerek konuştu.

“ERDOĞAN, 20 YIL SONRALARI BAŞARAMADIĞINI İTİRAF ETMEKTE; TÜRKİYE’BILE YOLSUZLUK VAR, ZARURET VAR, HARAM VAR DEMEKTE”

Ataş, “Peki, Sayın Erdoğan cemi yirmi yıl bilahare başaramadığını itiraf etmekte, Türkiye’da usulsüzlük var, fakirlik var, yasaklar var demektedir. Bu, tıpkı vaat değil, başarısızlığın engelsiz itirafıdır. Peki, zaman Türkiye’bile algı var; peki, usulsüzlük var; olur, yetersizlik var; peki, yasaklar var. Yirmi yılın böylece Türkiye’yi bu ağıl getirenler zaman çıkıp ‘Yolsuzlukların önüne geçecek hazırlığı yapmaktayız’ diyor, bonjur. Birlik bunlar yaşanırken Türkiye’nin yönetiminde yirmi yıldır siz vardınız. Türkiye, tarihinde eşi görülmemiş algı üstelik zaruret bile yolsuzluk birlikte şahsen sizin eserinizdir” diye niteleyerek iktidarı eleştirdi.

“5-10 MAHIYE DÜZ DANIŞMANLAR…”

İYİ Partili Ataş, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Zaman ülkenin her yerinden yöntemsizlik fışkırmaktadır. Eşinin şirketi üzerinden zat bakanlığına dezenfektan satan bozuk bakanlar, herhangi bir ihaleden komite kayran yüzdelik 10’lukçu rüşvetçiler yandaşları amacıyla tenkis kanunlarında umum 192 sefer mübayenet yapanlar, devlete çöreklenen beşli çeteler, yandaşa döviz endeksli garanti ödemeli projeler, çap bankalarından yolsuz sunulan ve et kafalı ödenmeyen krediler, yandaşlara bölge usulüyle sunulan çeşit ihaleler, kayyumlara devredilip içi boşaltılan şirketler, AKP’nin yandaş vakıfları üzerinden yapılan nazik yolsuzluklar, borsada usulsüzlükle milyonlarca dolarlık servet edinenler, SPK üzerinden şirketleri haraca bağlayan vükela, tek kalemde lehtar holdinglerin 500 milyon liralık algı borcunu silenler, görevi çiftçiyi yedirmek olan Ziraat Bankasından yüreklilik alıp tek kuruş ödemeden medya imparatorluğu satın alanlar, ‘dinozor park’ için Ankara halkının cebinden çıkan 750 milyon dolar, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldığı tez edilen ve hazırlanan dosyalara İçişleri Bakanlığı aracılığıyla umum konulan 13,2 milyar lira usulsüzlük; 5-10 mahiye alan danışmanlar, saray bürokratları…”

“AKP’LİLER CÜRÜM İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİPLER”

İYİ Fırka’nin önerisi üzerine HDP Grubu adına sözü Muş Mebus Gülüstan Kılıç Koçyiğit aldı. Tığ Koçyiğit, “Türkiye’nin 2002’li AKP yıllarını hatırlayalım, hangi diyorlardı, ‘Yasaklara, yoksulluğa ve yolsuzluğa alın biz iktidara geldik.’ Yasaklara bakalım zaman. Valla kimse konuşmasa Türkiye’de haram bulunmayan ya bile AKP’li olursa yasak yok. Bu konuda tek ağırlık namevcut, AKP’liler cürüm işleme özgürlüğüne sahabe, AKP’liler değme nev şeye bulaşabilirler. Yöntemsizlik yapabilirler, ihaleye arabozanlık karıştırabilirler, aklınıza gelebilecek gelişigüzel şeyi yapabilirler ama bu konuda tek haram yok maşallah ama olurda çapraz biri olursanız tıpkı tweet atarsanız, twetin kıtipiyoz olursa sorun namevcut amma tweetin içine herhangi bir madde yazarsanız aha orada mesail başlıyor” dedi.

CHP Grubu namına öneri üstüne sözü Zonguldak Milletvekili Bahir Yavuzyılmaz aldı. Yavuzyılmaz; “Nedir bu dosyalar? Bu dosyalar SELIM Parti dönemindeki yöntemsizlik, yöntemsizlik ve kamu zararlarıyla ilişik yaptığım yanlişlik duyuruları” diye birlikte getirdiği dosyayı Umumi Kurul’daki vekillere gösterdi.

“TABİİ Kİ BEŞLİ ÇETE, AK PARTİ’Lİ BÜROKRATLAR VAR”

Yavuzyılmaz, “Bu yanlişlik duyurularının sayısı 39 ve bu suç duyurularının parasal hacmi 600 bilyon liralık yani eski parayla 600 katrilyon liralık. Deminden, üç dakikanın süresince YANLIŞSIZ Fırka dönemindeki bilcümle yolsuzları anlatmam imkansız olduğu için size beş altı kat sayı vereceğim. Ihtişam Demir Yolları Ankara-İstanbul hattı rehabilitasyon işinde on beş yıldır aynı tür tamamlanamayan tıpkı tünel var; tünelin adı T-26. DENETIM KURULU raporuna bakarak ittifak fiyatı 59 milyon dolar, Oran Çipo Yollarının şirkete ödediği hacim 322 milyon dolar, aradaki ayırt 262 milyon dolar; aktüel kurla kestirmece 5 bilyon liralık, sakat parayla 5 katrilyon teklik. 5 kilometrelik tünelin beherglas kilometresinde 1 katrilyon usulsüzlük var. Tamam bu devasa vurgunun süresince kimler var? Elbette kim kentet çete, tabii ki DOĞRU Parti’li bürokratlar var” diyerek AKP’yi eleştirdi.

“AK PARTİ TARİHİ, AYNI ZAMANDA TÜRKİYE’DEKİ YOLSUZLUKLARIN TARİHİDİR”

AKP iktidarını eleştiren Yavuzyılmaz, “Toplanmış 17 iş kaleminde oluşan amme zararı 600 milyon lira. Antrparantez şirkete 25 milyon avro birlikte yolsuz yöntemsiz avans veriliyor, avanstan hiçbir şekilde faiz alınmayarak yani yüzde rate faizle fakat hakir yıl sonra dünyalık tahsil ediliyor. İşte size SELIM Parti dönemindeki çabucak 2 yolsuzluktan emsal. Altını çizerek söylüyorum; AK Fırka tarihi benzeri zamanda Türkiye’deki yolsuzlukların tarihidir” dedi.

“DÜRÜST PARTİ HÜKÜMETLERİMİZ, KAMU YÖNETİMİNDE ELAN TRANSPARAN, HESAP VEREBİLİR, BİR YAPIYA DÖNÜŞMESİ; YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE ÜZERINE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI”

İYİ Tümen’nin önerisi üstüne AKP Grubu yerine hezel düzlük Kocaeli Mebus İlyas Şeker, “Akıbet on sekiz yılda SELIM Fırka hükümetlerimiz kamu yönetiminin daha belirgin, hesap verebilir, namuslu ve elçi ayrımsız yapıya dönüşmesi ve yolsuzluklarla savaş üstüne muhteşem adımlar attı. Kullanılmamış anayasal düzenlemelerin yanında, birçok kanunda birlikte tadilat yapıldı. Örneğin, Vukuf Edinme Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Bilimi Müesses Kurulmasına ait yasa, Amme Mali Yönetimi ve Taharri Kanunu, Amme İhale Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Karşı Kanun ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Ukubet Kanunu, Ukubet Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması üzere Amme Denetçiliği Kurumu Kanunu, Sayıştay Kanunu üzere bir nice kanun bu zaman içerisinde yasallaşmıştır” dedi.

“YOLSUZLUKLA UĞRAŞ KOSUNDA CANIP OLDUĞUMUZ BİRÇOK ULUSLARASI SÖZLEŞMERE ÜSTELIK İMZA ATILDI”

Şeker, “Yolsuzlukla savaşım üstüne taraf olduğumuz birçok arsıulusal sözleşmelere üstelik imza atılmıştır. Örneğin, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Alın Kentlileşmiş Hususiyet Sözleşmesi, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Ecnebi Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi, Sınıraşan Düzenli Suçlarla Cebin Mürekkep Milel Sözleşmesi kadar birçok sözleşmeye üstelik tekrar imza atılmıştır” diyerek konuştu.

AKP VE MHP’Lİ VEKİLLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

İYİ Tümen’nin önerisi, oylamaya sunulmadan önce İYİ Tümen Kol Başkanvekili Erhan Yordamlı, değişmeyen yeter sayısının aranmasını talep etti. Değişmeyen kâfi sayısı bulunmayınca TBMM Başkanvekili Cemal Adan, birleşime 10 dakika açıklık verdi. Birleşimin ikinci oturumunda yapılan oylamada İYİ Öğür’nin önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Share: