TBMM Başkanı Şentop: “Dokunulmazlık, milletvekilinin şahsına sağlanan bir imtiyaz değil”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, polisin belirlediği düzenlilik tedbirlerini yemek amacıyla milletvekilliği ve mebus dokunulmazlığının kullanıldığını belirterek, “Bizim dahi buna topluluk çıkmamız isteniyor. Katiyen böyle benzeri molekül gayrimümkün.” dedi.

Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Divan Başkanlığının 2023 yılı bütçesine ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yazılı soru önergelerinin 24. ve 26. yasama dönemlerine göre daha aşkın cevaplandığını söyleyen Şentop, “(Hükümet sistemi değişti, yazılmış istifham önergelerimize cevap verilmiyor…) Hakeza tıpkısı madde namevcut. Mebus sisteme bakarak, reislik sisteminde oransal kendisine elan fazla cevap verilmiş.” diyerek konuştu.

Daha önce Başbakanlıkta ve bakanlıklarda kanunlar ve kararlarla ait bire bir mutfağın bulunduğunu hatırlatan Şentop, “Orada tıpkısı düzentileme yapıldığında bir de sahadan mevrut bilgiler dahi değerlendiriliyor, neticede tıpkısı aranjman yapılacaksa bu, mütenevvi aşamalardan ilk bakanlığın kanunlar kararlar ile ilgili birimlerinde değerlendiriliyordu. Elan bilahare

Başbakanlıkta yeniden ele alınıyor ve orada etraflı benzeri değerlendirmeden sonra Meclise geliyordu. Sedir komisyonlarımız, mücehhez bu yemeği az buçuk ısıtarak sunuma amade hale getiriyordu. Bundan Sonra bakanlıklarda birlikte Cumhurbaşkanlığında da kanun istihzar ve ilişkin birimler yani ‘aş damı’ yok. Teklifler, milletvekilleri aracılığıyla verildiği amacıyla böyle benzeri mutfak kalmadı.

Dolayısıyla bu mutfağın Mecliste oluşturulması lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Mecliste “mutfak adına çalışabilecek organizasyonun bulunduğunu” tamlayan Şentop, şöyle konuştu:

“Meclisimiz, teşri uzmanları itibarıyla çok birinci sınıf, nitelenmiş arkadaşlara eş. Kanun teklifleriyle ilişik aynı ünite oluşturduk. Milletvekillerimize bu birimimiz hizmet veriyor fakat bu tam değil. İçtüzüğün kullanılmamış sisteme göre ele alınması gerekiyor. Komisyonlara şimdikinden farklı mezuniyet verilmesi geçişsiz. Örneğin, dinleme yetkisi verilmesi gerekiyor. Komisyonlar söz gelimi bire bir konuyla ilgilendiren mevrut şikayetler konusunda, bu konuyla ilişik tarafları çağırıp dinleyip ‘Bu alanda kanuncu mabeyin var, bir düzenleme yapılmalı’ dediği takdirde, bilfarz komisyonun benzeri tedbir yapılıp ihtimal komite tarafından ayrımsız yasa teklifi verilebilir. Bizim burada ferah aynı mutfak kurmamız lazım. Malzemelerimiz var, değme şey amade ama İçtüzük değişikliği gerekiyor. Komisyonlar şu anda verilen tıpkısı kanun teklifinin, Meclis Başkanlığınca kendilerine havalesi konusunda çalışabiliyorlar. Bunun değişmesi gerekiyor, komisyonların inisiyatif alıp teşri süreçlerinde henüz hareketli ağıl gelmesi geçişsiz. Bu, bakir benzeri mantıkta İçtüzük çalışması geçmek. Bunu birçok defalar dile getirdim amma bulgu alınamadı. İnşallah 28. Dönem’in sunma kebir konularından biri bu peki.”

“Ayrıcalık, milletvekilinin şahsına sağlanan benzeri ayrıcalık değil”

Meclis Başkanının, milletvekillerine yapılan muamelelere alın çıkması ve bu konularda izah yapması konusunda değerlendirmelerin yapıldığını tamlayan Şentop, “Sayın Habip Sakat ile ilişik konuya değineyim. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca tıpkısı gün namına darp iddialarıyla ilişkin bire bir sormaca başlatıldı. Hakkari Itimat Müdürlüğü, o zaman bakımından konuyu açıklığa kavuşturmaya yönelik bir inceleme ve araştırı süreci başlatmış.” dedi.

Herkesin ayrı değerlendirmesi olduğunu ifade eden Şentop, “Hepimiz nasıl kişi değerlendirmemizin makul olduğuna inanıyoruz. ‘Benim değerlendirmem yer doğrudur ve biricik doğrudur. Siz de böyle eyitmek zorunda olduğunuz üzere sizin üstelik aksülamel vermeniz geçişsiz.’ kabil ayrımsız yaklaşım yanlış. Bunu haddinden fazla abus buluyorum.” ifadelerini kullandı.

Şentop, mebus dokunulmazlığının, milletvekilinin şahsına sağlanan bir dokunulmazlık olmadığını, yasama faaliyetlerinin akıllıcasına yürümesi için milletvekiline sağlanan tıpkı imkan olduğunu dile getirdi.

Şentop ile Gergerlioğlu arasında gerginlik

Bu sırada, HDP Kocaeli Mebus Ömer Faruk Gergelioğlu’nun, “Bir Nice vekilimiz saldırıya uğradı. Mustafa Yeneroğlu ve Ayşe Enerjik Başaran’a polis saldırısı ve taşlama var.” sözleri üzerine gerilim yaşandı.

Meclis Başkanı Şentop, Gergerlioğlu’na, “Meseleyi tutmak istiyorsun. Meclisin bütçesini konuşuyoruz, çok izah yaptık amma fikrisabit, dejenere tıpkısı buut olunca izahat aynı bedel anlatım etmiyor. Bire Bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Burayı sabote ediyorsun, terörize ediyorsun.” karşılığını verdi.

Şentop, Tasrif ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’a seslenerek, “Sayın Başkan yetkiniz var. Komisyonu çalışamaz ayla getiren, yarkurul üyesi sıfır bu arkadaşı hariç çıkaralım.” dedi.

Bunun üzerine Yılmaz, Gergerlioğlu’nu, “Hakeza aynı üstünlüğünüz yok, hakeza bağırarak çağırarak fikir ifade edemezsiniz. Bura gösteri yapılacak kayran değil.” diye uyardı.

Sözlerini sürdüren TBMM Başkanı Şentop, “Mebus dokunulmazlığını, teröristi ve terör örgütünü övücü eylemlerin önüne koyup milletvekillerini polise alın bire bir direniş unsuru yerine ahzetmek, milletvekilinin ve TBMM’nin bakımından bağdaşmayan benzeri husus. Görüyorum, milletvekilleri gösteri eylem geziyor. Polisin belirlediği asayiş tedbirlerini deşmek üzere milletvekilliği ve mebus dokunulmazlığı kullanılıyor. Bizim bile buna eş çıkmamız isteniyor. Asla hakeza benzeri molekül olmaz. Tığ TBMM’ye ve milletimizin iradesine topluluk çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu sırada HDP Kocaeli Saylav Gergerlioğlu’nun, polisin bazı milletvekillerine takat uyguladığı iddiasına ait dövizleri göstererek, “Bu insanlar ölünce mi konuşacaksınız?” diye niteleyerek bağırması üzerine yeniden tartışma çıktı.

Karşılıklı konu atmaların sürmesi konusunda Şentop, Gergerlioğlu’na, “İşi gücü nümayiş. Bu, çıktı siyasetle değil tıpla açıklanacak tıpkı boyut. Hakeza aynı madde olmaz.” tepkisini gösterdi.

Araya giren Alt Kurul Başkanı Yılmaz, Gergerlioğlu’nu sükunete ve komisyonun düzenini

bozmamaya davet etti.

RTÜK üyeliği seçimi tartışması

Radyo ve Televizyon Kayırıcı Müesses (RTÜK) üyeliği seçimi konusundaki tartışmalara dahi değinen Sedir Başkanı Şentop, “Henüz geçmiş benzer ayrımsız durumla karşılaşılmadı. Ara Sıra arkadaşlarımızın değerlendirmeleri ‘Önceki icraat bilcümle böyleydi, seçim haset ana alınıyordu…’ şeklinde. Yok hakeza aynı öz. Çünkü bir vakitler, seçim günüyle sürecin başladığı ve boşalmanın olduğu aktarılma arasında bir dağılım farkı yoktu. Şimdiye büyüklüğünde on paralık kabak, yaşanmamış. İlk el böyle aynı şeyle karşılaşıyoruz.” değerlendirmelerinde bulundu.

Son 2-3 mahiye sürede RTÜK üyelik dağılımının partiler arasında vadi değiştirdiğini, böyle aynı sürecin elan ilk yaşanmadığını anlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yasa bile bunu öngörmemiş. Zımnında burada hangi tarihteki bozgun ana alınmalı? Bununla ait üç başlık ileri sürülebilir. Biri, seçimin yapıldığı bölüm, biri sürecin Mecliste resmi adına başlatıldığı ruz, başkası ise üyelikte boşalmanın olduğu sıra. Seçimin yapıldığı bölüm alınabilir mi? Kanun buna engel, çokça açık. Zımnında günce milletvekili değişimlerini esas alarak bu işi yapabilmemiz olabilir değil. Biz diyoruz kim boşalmanın olduğu devir esas alınmalı. Boşalmanın olduğu zaman asıl alınırsa ne RTÜK Başkanı ne ant yazmış hangi birlikte Meclis Başkanının tasarrufu, bunların tıpkısı kıymeti kalmaz. Hakeza sabit, değiştirilemez, manipüle edilemez benzeri olguya dayandıralım istiyoruz.”

Konuşmaların arkası sıra yapılan oylamada TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2023 yılı bütçeleri akseptans edildi.

Share: