Şırnak’ta 3 asırdır bitmeme fail gelenek! Mezarlıkta buluşup yakarış ediyor, yemek yiyorlar

Türkiye’nin değişik şehirlerinde hayat dolu Şırnaklılar, seçme yıl gerçekleştirdikleri anadan görme bamyatarlası ziyareti üzere Balveren beldesinde buluştu. Kestirmece 300 yıldır, seçkin ekim ayının geçmiş perşembe gününde yapılan telaki, sabahın erken saatlerinde mezarlığı ziyaretle başladı. Burada çadırlar kurup, er saatlerde kemirmek pişirilmeye başlandı. Öğle ezanının okunması ile alay malay ailelerin pişirdikleri yemekler getirilip etkinliğe katılanlar amacıyla kurulan 100 metre uzunluğundaki saha sofralarına dizildi. Mekân köylerde yaşayanların da katıldığı Balveren Mezarlığı ziyaretinde Kur’an-ı Koçak okunup, yakarış edildi. Etkinliğe gelenler, rastgele sene gerçekleştirdikleri ziyaretin bağlantı ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.

“BEDENIYLE ÖLMÜŞLER ANCAK RUHEN HAYATTALAR”

Şırnak Üniversitesi Rektörü ve benzeri zamanda Balverenli olan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, şunları söyledi: “Biz burada ‘Zaviye Mele Devreş’ denilen tıpkı etkinliğe katılıyoruz. Burası benzeri bucak. Mele Devreş’in zaviyesi. Büküç; nahiye, kenar eylemek. Bizim inanışımıza bakarak burada ahiret yolculuğu eden zevat, bedeniyle ölmüşler, ancak ruhen hayattalar. Bizi izliyorlar. Onlar birlikte bu köşeye kendilerini çekmişler ve bizi izliyorlar. Bu izlemenin hatırlatılması babında böyle benzeri aktiflik yapılıyor. Bura 300 yıldır tek kesintiye uğramamış. Sunma ilkin burası Kuran-ı Alicenap okuma merkezli bire bir etkinlik. Köylülerimizin rastgele biri özlük babasının, dedesinin mezarlarına gelip hatimler indiriyorlar. Bilcümle hatimler indirildikten bilahare burada dualar okunuyor. Salat kılınıyor. Bamyatarlası ile ilişkin tebeddülat işi varsa zar genişletiliyor, kayran genişletiliyor, henüz uygun hale getiriliyor?

“TAMLIK DÜNYAYA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ”

Yıllardır etkinliğe katıldığını tamlayan Osman Yeren, ‘Buraya gelip, ölülerimize adaklar adıyoruz, dualar ediyoruz. Yemekler pişiriyoruz, aşımızı paylaşıp birlikte yiyip ondan sonra bu geleneğimizi gelecek nesillere aktarmak amacıyla çocuklarımıza tembihleyip geleneğimizi bitmeme yol açmak niyetindeyiz’ ifadelerini kullandı. Abdulkadir Alkış ise, ‘Biz Balveren namına, parçalanmamiş dünyaya örnek olmak istiyoruz. 300 seneden önce dedelerimiz, babalarımız, tekmil toprak halkları olarak burada toplandı. Hiçbir alt bölüm yapmadan el birliği içre yaşıyoruz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan ilk teşrin aynının geçmiş perşembesinde burada toplanıyoruz. Burada kurban kesiyoruz. Kuran-ı Verimli okuyoruz. Dizge öz evinden getirdiği yemeği burada vatandaşlara dağıtıyor”

Share: